Mestské lesy a majetky spol. s r.o. Spišské Vlachy
SNP 34
Spišské Vlachy
053 61
tel.:053/4495740
e-mail:mlamspv@gmail.com
Odborný lesný hospodár a konateľ: Sajdák Vladimír