Zverejnené Faktúry Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023
Číslo
faktúry
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
DF2015/1 Služby pevnej siete
18,02 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
03.01.2015
09.06.2015
DF2015/2 Systémová podpora URBIS
82,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
05.01.2015
09.06.2015
DF2015/3 Telefón 410
38,65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2015
09.06.2015
DF2015/4 Telefón 411
49,76 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2015
09.06.2015
DF2015/5 Telefón 509
37,28 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2015
09.06.2015
DF2015/6 Služby mobilnej siete
23,95 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
13.01.2015
09.06.2015
DF2015/7 Servis i.s. URBIS
99,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
13.01.2015
09.06.2015
DF2015/8 Prenájom NP a plôch
36,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Prešov
27.01.2015
09.06.2015
DF2015/9 Ťažba dreva
480,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
05.02.2015
09.06.2015
DF2015/10 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
05.02.2015
09.06.2015
DF2015/11 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
05.02.2015
09.06.2015
DF2015/12 Telefón 509
39,16 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.02.2015
09.06.2015
DF2015/13 Telefón 410
37,78 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.02.2015
09.06.2015
DF2015/14 Telefón 411
49,91 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.02.2015
09.06.2015
DF2015/15 Elektrina
272,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
VSE, a.s.
01.02.2015
09.06.2015
DF2015/16 Služby pevnej siete
17,88 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
03.02.2015
09.06.2015
DF2015/17 Služby mobilnej siete
23,86 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
08.02.2015
09.06.2015
DF2015/18 Revízia el. spotrebičov
49,92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ZAHY s.r.o.
25.02.2015
09.06.2015
DF2015/19 Ťažba dreva
1079,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
02.02.2015
09.06.2015
DF2015/20 Ťažba dreva
1079,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
02.02.2015
09.06.2015
DF2015/21 Ťažba dreva
800,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
04.02.2015
09.06.2015
DF2015/22 Ťažba dreva
672,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
31.01.2015
09.06.2015
DF2015/23 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
02.03.2015
09.06.2015
DF2015/24 Spotreba elektrickej energie
1084,16 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
05.03.2015
09.06.2015
DF2015/25 Toner 2ks
87,71 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MIVA Market, spol. s r.o.
05.03.2015
09.06.2015
DF2015/26 Telefón 509
37,34 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.03.2015
09.06.2015
DF2015/27 Telefón 410
37,78 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.03.2015
09.06.2015
DF2015/28 Telefón 411
49,76 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.03.2015
09.06.2015
DF2015/29 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
09.03.2015
09.06.2015
DF2015/30 Služby mobilnej siete
24,72 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
08.03.2015
09.06.2015
DF2015/31 Technik PO
150,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Amróz Koňak
17.03.2015
09.06.2015
DF2015/32 Servis Lada NIVA
475,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ľuboš Pastorek AUTO-PNEUSERVIS
05.03.2015
09.06.2015
DF2015/33 Zdravotná služba
222,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MEDISON, s.r.o.
23.03.2015
09.06.2015
DF2015/34 Revízna správa
72,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ZAHY s.r.o.
24.03.2015
09.06.2015
DF2015/35 Systémová podpora URBIS
82,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
01.04.2015
09.06.2015
DF2015/36 Spotreba elektrickej energie
1084,16 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
05.03.2015
09.06.2015
DF2015/37 Ťažba dreva
1332,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
31.03.2015
09.06.2015
DF2015/38 Telefón 509
37,34 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.04.2015
09.06.2015
DF2015/39 Telefón 410
37,78 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.04.2015
09.06.2015
DF2015/40 Telefón 411
50,05 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.04.2015
09.06.2015
DF2015/41 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
03.04.2015
09.06.2015
DF2015/42 Chémia + polynet R250
619,20 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro s.r.o.
14.04.2015
09.06.2015
DF2015/43 Servis Lada NIVA
171,70 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
KOSKOM s.r.o.
14.04.2015
09.06.2015
DF2015/44 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
14.04.2015
09.06.2015
DF2015/45 Servis i.s. URBIS
99,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
20.04.2015
09.06.2015
DF2015/46 Služby mobilnej siete
17,65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
08.04.2015
09.06.2015
DF2015/47 Ťažba dreva
2847,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
07.04.2015
09.06.2015
DF2015/48 Ťažba dreva
2847,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
16.04.2015
09.06.2015
DF2015/49 Prenájom NP a plôch
36,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Prešov
24.04.2015
09.06.2015
DF2015/50 Ťažba dreva
1440,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
23.02.2015
09.06.2015
DF2015/51 Splátka telefóny
3,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.05.2015
09.06.2015
DF2015/52 Telefón 509
43,24 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.05.2015
09.06.2015
DF2015/53 Telefón 410
41,10 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.05.2015
09.06.2015
DF2015/54 Telefón 411
54,08 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.05.2015
09.06.2015
DF2015/55 Služby pevnej siete
20,74 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
04.05.2015
29.07.2015
DF2015/56 Elektrina
272 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
VSE, a.s.
01.05.2015
29.07.2015
DF2015/57 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.05.2015
29.07.2015
DF2015/58 Služby mobilnej siete
17,65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
08.05.2015
29.07.2015
DF2015/59 Sadenice lesných drevín
348 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Majerský Jozef
05.05.2015
29.07.2015
DF2015/60 Služby pevnej siete
22,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
04.06.2015
29.07.2015
DF2015/61 Sluzby TPO a ABT
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Koňak
09.06.2015
29.07.2015
DF2015/62 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.06.2015
29.07.2015
DF2015/64 Telefón 410
31,92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2015
29.07.2015
DF2015/63 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2015
29.07.2015
DF2015/65 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2015
29.07.2015
DF2015/66 Splátka telefóny
3,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2015
29.07.2015
DF2015/67 Služby mobilnej siete
18,61 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
08.06.2015
29.07.2015
DF2015/68 Canon CanoScan Lide 120
67,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
12.06.2015
29.07.2015
DF2015/69 Ťažba dreva
1014 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
17.05.2015
29.07.2015
DF2015/70 Ťažba dreva
1014 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
18.05.2015
29.07.2015
DF2015/71 Internet V-LAN klasik+
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.07.2015
29.07.2015
DF2015/72 Systémová podpora URBIS
82,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
01.07.2015
29.07.2015
DF2015/73 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.07.2015
29.07.2015
DF2015/74 Telefón 410
30,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.07.2015
29.07.2015
DF2015/75 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.07.2015
29.07.2015
DF2015/76 Výsek krov
400 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
17.05.2015
29.07.2015
DF2015/77 Výsek krov
340 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
07.06.2015
29.07.2015
DF2015/78 Toner
45,12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MIVA Market, spol. s r.o.
29.06.2015
29.07.2015
DF2015/79 Náhradné diely NIVA
114 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
KOSKOM s.r.o.
30.06.2015
29.07.2015
DF2015/80 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
07.07.2015
29.07.2015
DF2015/81 Splátka telefóny
3,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
07.07.2015
29.07.2015
DF2015/82 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Černický Pavol
16.07.2015
18.09.2015
DF2015/83 Služby mobilnej siete
17,84 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
30.07.2015
18.09.2015
DF2015/84 Prenájom nebyt. pristorov a plôch
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky š.p. Prešov
20.07.2015
18.09.2015
DF2015/85 Servis i.s. URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
20.07.2015
18.09.2015
DF2015/86 Septik mestská chata - čistenie
144 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA spol. s r.o.
20.07.2015
18.09.2015
DF2015/87 Internet V-LAN klasik +
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
03.08.2015
18.09.2015
DF2015/88 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
10.08.2015
18.09.2015
DF2015/89 Elektrina - dodávka a distribúcia
272 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
10.08.2015
18.09.2015
DF2015/90 Značkovacie spreje
141,12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro s.r.o.
10.08.2015
18.09.2015
DF2015/91 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2015
18.09.2015
DF2015/92 Telefón 410
35,44 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2015
18.09.2015
DF2015/93 Telefón 411
45,91 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2015
18.09.2015
DF2015/94 Splátka telefóny
3,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2015
18.09.2015
DF2015/95 Služby mobilnej siete
17,65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
14.08.2015
18.09.2015
DF2015/96 Mykorrhizný produkt na ošetr. korenového systému JD
720 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
NATUR CLIMA s.r.o.
21.08.2015
18.09.2015
DF2015/97 Clinic + značkovací sprej
105,36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro s.r.o.
01.09.2015
22.10.2015
DF2015/98 Služby mobilnej siete
17,75 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
28.09.2015
22.10.2015
DF2015/99 vypracovanie žiadosti o fin. náhradu + znalecký posudok
1864,08 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
SORBUS, s.r.o.
28.09.2015
22.10.2015
DF2015/100 Mech. ochrana na terminál
336,15 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.
28.09.2015
22.10.2015
DF2015/101 Prenájom nebyt. pristorov
1710,93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
30.09.2015
22.10.2015
DF2015/102 Služby požiarneho a bezpečnostného technika
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Koňak
30.09.2015
22.10.2015
DF2015/103 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
05.09.2015
22.10.2015
DF2015/104 V-LAN klasik +
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.09.2015
22.10.2015
DF2015/105 Telefón 509
37,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
07.09.2015
22.10.2015
DF2015/106 Telefón 410
34,24 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
05.09.2015
22.10.2015
DF2015/107 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
05.09.2015
22.10.2015
DF2015/108 Servis i.s. URBIS
82,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
01.10.2015
22.10.2015
DF2015/109 Ťažba dreva
1664 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
07.10.2015
22.10.2015
DF2015/110 Ťažba dreva
1664 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
07.10.2015
22.10.2015
DF2015/111 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
09.10.2015
10.12.2015
DF2015/112 Servis Lada NIVA
479 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ľuboš Pastorek AUTO-PNEUSERVIS
09.10.2015
10.12.2015
DF2015/113 Ťažba dreva
2567,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
12.10.2015
10.12.2015
DF2015/114 Ťažba dreva
2242,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
12.10.2015
10.12.2015
DF2015/115 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
13.10.2015
10.12.2015
DF2015/116 Telefón 410
30,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
13.10.2015
10.12.2015
DF2015/117 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
13.10.2015
10.12.2015
DF2015/118 Služby mobilnej siete
17,65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
22.10.2015
10.12.2015
DF2015/119 Olej Lada NIVA
39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Koskom s.r.o.
22.10.2015
10.12.2015
DF2015/120 Servis i.s. URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
22.10.2015
10.12.2015
DF2015/121 Prenájom nebyt. pristorov
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky š.p. Prešov
31.10.2015
10.12.2015
DF2015/122 V-LAN klasik +
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
03.11.2015
10.12.2015
DF2015/123 Služby pevnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
06.11.2015
10.12.2015
DF2015/124 Registrácia domény lesyvlachy.sk + webhosting
37,39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
NIC Hosting s.r.o.
09.11.2015
10.12.2015
DF2015/125 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.11.2015
10.12.2015
DF2015/126 Telefón 410
31,25 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.11.2015
10.12.2015
DF2015/127 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.11.2015
10.12.2015
DF2015/128 Elektrina - dodávka a distribúcia
272 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
11.11.2015
10.12.2015
DF2015/129 Služby mobilnej siete
17,75 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
17.11.2015
10.12.2015
DF2015/130 Revízia el. spotrebičov
49,92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ZAHY s.r.o.
19.11.2015
10.12.2015
DF2015/131 Webstránka + administrácia
600 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
24.11.2015
10.12.2015
DF2015/133 Služby TPO a ABT
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Koňak
02.12.2015
26.01.2016
DF2015/132 V-LAN klasik +
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.12.2015
26.01.2016
DF2015/134 Webles uživ. podpora
239,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
03.12.2015
26.01.2016
DF2015/135 Služby pevnej siete
21,52 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
02.12.2015
26.01.2016
DF2015/136 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
14.12.2015
26.01.2016
DF2015/137 Telefón 410
31,20 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
14.12.2015
26.01.2016
DF2015/138 Telefón 411
45,79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
14.12.2015
26.01.2016
DF2015/139 Zemné práce Kondratka - Uhliar
2604 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA spol. s r.o.
01.12.2015
26.01.2016
DF2015/140 Zemné práce Kondratka - Uhliar
2352 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA spol. s r.o.
14.12.2015
26.01.2016
DF2015/141 Nájom lesných pozemkov
3319,39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
07.12.2015
26.01.2016
DF2015/142 Príprava plôch na umelú obnovu
880 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Václavík Jozef
18.12.2015
26.01.2016
DF2015/143 Služby mobilnej siete
17,75 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telecom, a.s.
09.12.2015
26.01.2016
DF2015/144 Ťažba dreva
972 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beluš s.r.o.
31.12.2015
26.01.2016
DF2015/145 Ťažba dreva
2431 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
24.12.2015
26.01.2016
DF2015/146 Ťažba dreva
208 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
31.12.2015
26.01.2016
DF2015/147 Ťažba dreva
1222 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
18.12.2015
26.01.2016
DF2015/148 Ťažba dreva
2431 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
30.11.2015
26.01.2016
DF2015/149 Ťažba dreva
208 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
30.11.2015
26.01.2016
DF2015/150 Ťažba dreva
1222 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
18.12.2015
26.01.2016

počítadlo.abz.cz