Zverejnené Faktúry Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020
Číslo
faktúry
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
DF2017/1 Systémová podpora URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
02.01.2017
02.03.2017
DF2017/2 Služby pevnej site
20.14 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
02.01.2017
02.03.2017
DF2017/3 Služby mobilnej siete
17.65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
08.01.2017
02.03.2017
DF2017/4 Telefón 509
37 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2017
02.03.2017
DF2017/5 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2017
02.03.2017
DF2017/6 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2017
02.03.2017
DF2017/7 Služby mobilnej siete
1.40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.01.2017
02.03.2017
DF2017/8 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
31.01.2017
02.03.2017
DF2017/9 Prenájom nebyt.priestorov
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR, štátny podnik
31.01.2017
02.03.2017
DF2017/10 Pracovná zdravotná služba
132 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MEDISON, s.r.o.
31.01.2017
02.03.2017
DF2017/11 Elektrická energia
513 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východosl.energetika a.s.
07.02.2017
02.03.2017
DF2017/12 Služby pevnej site
19.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/13 Značkovací sprej a lesnícka krieda
87.84 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro s.r.o.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/14 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/15 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/16 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/17 Služby mobilnej siete
1,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.02.2017
02.03.2017
DF2017/18 Služby mobilnej siete
17.65 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
21.02.2017
02.03.2017
DF2017/19 Servis inf.systému URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Init združenie
21.02.2017
02.03.2017
DF2017/20 Ťažba
1302 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
23.02.2017
02.03.2017
DF2017/21 Ťažba
1302 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
23.02.2017
02.03.2017
DF2017/22 Ťažba
1980 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš s.r.o.
23.02.2017
02.03.2017
DF2017/23 Preprava dreva
95,70 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamráček Juraj
23.02.2017
08.03.2017
DF2017/24 Preprava dreva
101,96 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamráček Juraj
28.02.2017
08.03.2017
DF2017/25 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
28.02.2017
08.03.2017
DF2017/26 Chemikálie
720 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
NATUR CLIMA s.r.o.
08.03.2017
08.03.2017
DF2017/27 Služby pevnej site
19.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/28 Požiarna ochrana
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Koňak
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/29 Služby mobilnej siete
1.40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/30 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/31 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/32 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/33 Ťažba
1303.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/34 Ťažba
1303.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
29.03.2017
29.03.2017
DF2017/35 Oprava auta
1869.26 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
AUTOVES, s.r.o.
17.03.2017
29.03.2017
DF2017/36 Služby pevnej site
16.66 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
17.03.2017
29.03.2017
DF2017/37 Canon - kop.stroj
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN s.r.o.
17.03.2017
29.03.2017
DF2017/38 Vyťahovanie žumpy
102.98 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA s.r.o.
31.03.2017
31.03.2017
DF2017/39 Chemikálie
397,20 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro s.r.o.
31.03.2017
31.03.2017
DF2017/40 Pestové práce
530 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
31.03.2017
31.03.2017
DF2017/41 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
31.03.2017
05.04.2017
DF2017/42 Školenie
155 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Národné lesnícke centrum
31.03.2017
05.04.2017
DF2017/43 Systémová podpora URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
05.04.2017
05.04.2017
DF2017/44 servis infor.systému URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie Harichovce
18.04.2017
21.04.2017
DF2017/45 Služby pevnej site
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/46 Služby mobilnej siete
1.40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/47 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/48 Telefón 410
31.55 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/49 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/50 Služby mobilnej siete
19.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
24.04.2017
25.04.2017
DF2017/51 Školenie
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MEDISON , s.r.o.
27.04.2017
02.05.2017
DF2017/52 Ťažba
1620 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš s.r.o.
24.04.2017
02.05.2017
DF2017/53 Ťažba
1274,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš s.r.o.
24.04.2017
02.05.2017
DF2017/54 Pestové práce
2346 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
24.04.2017
02.05.2017
DF2017/55 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
28.04.2017
02.05.2017
DF2017/56 Prenájom priestorov
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky
30.04.2017
02.05.2017
DF2017/57 Služby mobilnej siete
19,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
02.05.2017
15.05.2017
df2017/58 Školenie
900 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o.
02.05.2017
15.05.2017
DF2017/60 Preprava drevnej hmoty
380.92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Nákladna doprava a zemné práce Ján Stašik
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/62 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/61 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/63 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/64 Elektrická energia
140 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/65 Služby pevnej site
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
16.05.2017
18.05.2017
DF2017/66 Vypracovanie žiadosti
170.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
SORBUS, s.r.o.
24.05.2017
24.05.2017
DF2017/67 Preprava drevnej hmoty
99.88 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamraček Juraj
25.05.2017
09.06.2017
DF2017/68 Pestové práce
400 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie
07.06.2017
09.06.2017
DF2017/69 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
08.06.2017
09.06.2017
DF2017/70 Služby mobilnej siete
19.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
08.06.2017
09.06.2017
DF2017/71 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2017
09.06.2017
DF2017/72 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2017
09.06.2017
DF2017/73 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
09.06.2017
09.06.2017
DF2017/74 Požiarna ochrana
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr.Koňak Ambróz
12.06.2017
15.06.2017
DF2017/75 Služby pevnej site
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
19.06.2017
21.06.2017
DF2017/76 Ťažba
6828 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš s.r.o.
21.06.2017
21.06.2017
DF2017/77 Ťažba
2436 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
21.06.2017
21.06.2017
DF2017/78 Ťažba
2436 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
21.06.2017
21.06.2017
DF2017/79 Značkovací sprej
141.12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro
26.06.2017
07.07.2017
DF2017/80 Pestové práce
400 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie
30.06.2017
07.07.2017
DF2017/81 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
30.06.2017
07.07.2017
DF2017/82 servis infor.systému URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
04.07.2017
07.07.2017
DF2017/83 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.07.2017
10.07.2017
DF2017/84 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.07.2017
10.07.2017
DF2017/85 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
10.07.2017
10.07.2017
DF2017/86 Kontrola hasiacich prístrojov
54 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr.Alžbeta Černická
12.07.2017
19.07.2017
DF2017/87 Služby mobilnej siete
19.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
12.07.2017
19.07.2017
DF2017/88 Služby pevnej site
17,09 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
19.07.2017
19.07.2017
DF2017/89 servis infor.systému URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
19.07.2017
19.07.2017
DF2017/90 Ťažba
1612.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
25.07.2017
27.07.2017
DF2017/91 Ťažba
1612.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
25.07.2017
27.07.2017
DF2017/92 Nájom
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR
31.07.2017
07.08.2017
DF2017/93 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
07.08.2017
11.08.2017
DF2017/94 Toner
20.12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MIVA MARKET
08.08.2017
11.08.2017
DF2017/95 Elektrická energia
1974.21 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Sp.Vlachy
01.08.2017
11.08.2017
DF2017/96 Nájom
3319.39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Sp.Vlachy
01.08.2017
11.08.2017
DF2017/97 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/98 Telefón 410
30.80 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/99 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/100 Bonus
-4.58 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/101 Elektrická energia
303 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východosl. energetika a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/102 Služby mobilnej siete
20.02 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
11.08.2017
11.08.2017
DF2017/103 Služby pevnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
17.08.2017
18.08.2017
DF2017/104 Práce v pestovnej činnosti
3370 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
17.08.2017
18.08.2017
DF2017/105 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin, PhD.
31.08.2017
05.09.2017
DF2017/106 Výsek krov a prerezávka
374 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Širilla Ján
31.08.2017
05.09.2017
DF2017/107 Zvoz drevnej hmoty
480 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš,s.r.o.
01.09.2017
13.09.2017
DF2017/108 Požiarna ochrana
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr.Ambróz Koňak
07.09.2017
13.09.2017
DF2017/109 Služby mobilnej siete
20 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
11.09.2017
13.09.2017
DF2017/110 Zvoz drevnej hmoty
93.47 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamraček Juraj
11.09.2017
13.09.2017
DF2017/111 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.09.2017
13.09.2017
DF2017/112 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.09.2017
13.09.2017
DF2017/113 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
11.09.2017
13.09.2017
DF2017/114 Služby pevnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
18.09.2017
25.09.2017
DF2017/115 servis infor.systému URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
03.10.2017
10.10.2017
DF2017/116 Ťažba
1485 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Žičák Jozef
30.09.2017
10.10.2017
DF2017/117 Ťažba
1485 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
30.09.2017
10.10.2017
DF2017/118 Ťažba
4896 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš,s.r.o.
10.10.2017
10.10.2017
DF2017/118 Ťažba
4896 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš,s.r.o.
30.09.2017
10.10.2017
DF2017/119 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Marián Rušin, PhD.
30.09.2017
10.10.2017
DF2017/120 Radoslav Tauber
1071.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Oprava motorového vozidla
09.10.2017
10.10.2017
DF2017/121 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
10.10.2017
10.10.2017
DF2017/122 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
10.10.2017
10.10.2017
DF2017/123 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
10.10.2017
10.10.2017
DF2017/124 Služby pevnej siete
25.81 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/125 Nájom - nebytové priestory
855.28 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/126 Práce v pestovnej činnosti
780 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/127 Výroba tlačív
27.96 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MOON-reklamné štúdio
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/128 Služby mobilnej siete
24.44 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/129 servis infor.systému URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/130 Práce v pestovnej činnosti
300 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie
20.10.2017
20.10.2017
DF2017/131 Doména stránky
37.39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
NIC Hosting s.r.o.
27.10.2017
27.10.2017
DF2017/132 Ťažba
1980 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš Peter s.r.o.
20.10.2017
27.10.2017
DF2017/133 Nájom - nebytové priestory
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR
30.10.2017
03.11.2017
DF2017/134 Ťažba
1836 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
31.10.2017
03.11.2017
DF2017/135 Ťažba
1686 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
31.10.2017
03.11.2017
DF2017/136 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Marián Rušin, PhD.
06.11.2017
13.11.2017
DF2017/137 Ochrana - chemická
209.38 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
EKOPLANT s.r.o
06.11.2017
13.11.2017
DF2017/138 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/139 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/140 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/141 Služby pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/142 Elektrická energia
303 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenské elektrárne
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/143 Zvoz drevnej hmoty
576 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš Peter s.r.o.
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/144 Ochrana - chemická
82 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LESOSTYLL s.r.o.
13.11.2017
15.11.2017
DF2017/145 Práce v pestovnej činnosti
2092 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
21.11.2017
23.11.2017
DF2017/146 Uživateľska podpora-WebLES
239.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK a.s.
21.11.2017
23.11.2017
DF2017/147 Služba pevnej sieta
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
21.11.2017
23.11.2017
DF2017/148 Služba - vyťahovanie žumpy
102.98 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA,s.r.o.
30.11.2017
04.12.2017
DF2017/150 Požiarna ochrana
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr.Ambroz Koňak
05.12.2017
12.12.2017
DF2017/151 Právne zastupenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
05.12.2017
12.12.2017
DF2017/152 Služby pevnej siete
31.92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
08.12.2017
12.12.2017
DF2017/155 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.12.2017
12.12.2017
DF2017/154 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.12.2017
12.12.2017
DF2017/153 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.12.2017
12.12.2017
DF2017156 Práce v pestovnej činnosti
1802 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
15.12.2017
22.12.2017
DF2017/157 Služba mobilnej siete
17.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
18.12.2017
22.12.2017
DF2017/158 Ťažba
1657 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
19.12.2017
22.12.2017
DF2017/159 Ťažba
1657 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
19.12.2017
22.12.2017
DF2017/160 Zvoz drevnej hmoty
372 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš Peter s.r.o.
27.12.2017
10.01.2018
DF2017/161 Značkovací sprej
141.12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro
27.12.2017
10.01.2018

počítadlo.abz.cz