Zverejnené Faktúry Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020
Číslo
faktúry
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
DF2017/162 Právne zastupenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
08.01.2018
10.01.2018
DF2017/163 Služba pevnej sieta
31 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
08.01.2018
10.01.2018
DF2017/164 Ťažba
1402,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
09.01.2018
10.01.2018
DF2017/165 Ťažba
1402.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
09.01.2018
10.01.2018
DF2018/1 Syst.podpora URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE, spol. s r.o.
02.01.2018
05.01.2018
DF2018/3 Telefón 410
30.86 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.01.2018
06.02.2018
DF2018/4 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.01.2018
06.02.2018
DF2018/5 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN s.r.o.
09.01.2018
06.02.2018
DF2018/6 Služba mobilnej siete
17.09 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
16.01.2018
06.02.2018
DF2018/7 Servis inf.syst.URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
16.01.2018
06.02.2018
DF2018/8 Licencia pre 1 PC
62.90 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ESET, spol. s r.o.
23.01.2018
06.02.2018
DF2018//9 Pracovná zdravotná služba
132 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MEDISON, s.r.o.
29.01.2018
06.02.2018
DF2018/10 Vyťahovanie žumpa
106.85 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA,s.r.o.
02.02.2018
06.02.2018
DF2018/11 Právne zastupenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
06.02.2018
06.02.2018
DF2018/12 Stravné
899.54 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Up Slovensko, s.r.o.
08.02.2018
14.02.2018
DF2018/13 Služba pevnej sieta
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/14 Nájom
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR, štátny podnik
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/15 Elektrická energia
333 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/16 Telefón 509
39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/17 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/18 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/19 Výsek krovia a než.drevín
840 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
12.02.2018
14.02.2018
DF2018/20 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
20.02.2018
21.02.2018
DF2018/21 Ťažba
1605 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
21.02.2018
21.02.2018
DF2018/22 Ťažba
1605 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
21.02.2018
21.02.2018
DF2018/23 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN s.r.o.
07.03.2018
16.03.2018
DF2018/24 Právne zastupenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
07.03.2018
16.03.2018
DF2018/25 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN s.r.o.
08.03.2018
16.03.2018
DF2018/26 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
12.03.2018
16.03.2018
DF2018/29 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
16.03.2018
16.03.2018
DF2018/27 Telefón 509
45 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/28 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/30 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
21.03.2018
28.03.2018
DF2018/31 Služby PO
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ko?ak Ambroz
22.03.2018
28.03.2018
DF2018/32 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
04.04.2018
05.04.2018
DF2018/33 Servis inf.syst.URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE, spol. s r.o.
04.04.2018
05.04.2018
df2018/34 Písacie perá
55.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
National Pen
05.04.2018
05.04.2018
DF2018/35 Výsek krov,prerezávka.uhadz.hal.
1170 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
05.04.2018
05.04.2018
DF2018/36 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN s.r.o.
09.04.2018
09.04.2018
DF2018/37 Služba pevnej sieta
30.28 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
09.04.2018
09.04.2018
DF2018/38 Telefón 509
37 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.04.2018
10.04.2018
DF201839 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.04.2018
10.04.2018
DF2018/40 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.04.2018
10.04.2018
DF2018/41 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
23.04.2018
02.05.2018
DF2018/42 Servis inf.syst.URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Init združenie
23.04.2018
02.05.2018
DF2018/43 Prenájom nebyt.piestorov
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky
30.04.2018
02.05.2018
DF2018/44 ?ažba dreva
480 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
30.04.2018
02.05.2018
DF2018/45 ?ažba dreva
2202.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
30.04.2018
02.05.2018
DF2018/46 ?ažba dreva
2202,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
30.04.2018
02.05.2018
DF2018/47 Služba
170.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
SORBUS, s.r.o.
30.04.2018
02.05.2018
DF2018/48 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/49 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/50 Elektrická energia
333 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/51 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/52 Telefón 410
30.95 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/53 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/54 Preprava
110.88 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomáš Dolný - tombus
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/55 Zales?ovanie
3030 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/56 Uhadzovanie haluziny a výsek krov
450 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Po?ovnícke združenie
16.05.2018
22.05.2018
DF2018/57 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
22.05.2018
22.05.2018
DF2018/58 ?ažba dreva
1610 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
22.05.2018
22.05.2018
DF2018/59 ?ažba dreva
1610 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
22.05.2018
22.05.2018
DF2018/60 Užívate?ska podpora WeblLES
243.59 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
22.05.2018
22.05.2018
DF2018/61 Služba - rev.ele.zar.
49.92 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ZAHY s.r.o.
29.05.2018
11.06.2018
DF2018/62 PO a BOZP
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Ko?ak
04.06.2018
11.06.2018
DF2018/63 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
08.06.2018
11.06.2018
DF2018/64 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
08.06.2018
11.06.2018
DF2018/65 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
08.06.2018
11.06.2018
DF2018/66 Telefón 509
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.06.2018
11.06.2018
DF2018/67 Telefón 410
30.96 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.06.2018
12.06.2018
DF2018/68 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.06.2018
12.07.2018
DF2018/69 ?ažba dreva
4320 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
08.06.2018
12.07.2018
DF2018/70 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak telekom
18.06.2018
12.07.2018
DF2018/71 Služba - prop.video
1000 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Kubo Malina
28.06.2018
12.07.2018
DF2018/72 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1780 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
04.06.2018
12.07.2018
DF2018/73 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak telekom
06.07.2018
12.07.2018
DF2018/75 Internet
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
06.07.2018
12.07.2018
DF2018/76 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Rušin Marián,PhD.
11.07.2018
12.07.2018
DF2018/74 Systémová podpora URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. s r.o.
06.07.2018
12.07.2018
DF2018/77 Telefón 509
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.07.2018
12.07.2018
DF2018/78 Telefón 410
30.96 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
11.07.2018
12.07.2018
DF2018/80 Údržba lesných ciest
300 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Po?ovnícke združenie
12.07.2018
12.07.2018
DF2018/79 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
12.07.2018
12.07.2018
DF2018/81 Hasiace prístroje
146,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Techafire s.r.o.
19.07.2018
01.08.2018
DF2018/82 Servis inf.sys. URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
19.07.2018
01.08.2018
DF2018/83 Telefon mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
19.07.2018
01.08.2018
DF2018/84 ?ažba dreva
4320 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
25.07.2018
01.08.2018
DF2018/85 Prenájom nebyt.priest.
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR
01.08.2018
01.08.2018
DF2018/86 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1744 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
21.08.2018
03.09.2018
DF2018/87 ?ažba dreva
1728 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
23.08.2018
03.09.2018
DF2018/88 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
07.08.2018
03.09.2018
DF2018/89 Telefón 509
35 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.08.2018
03.09.2018
DF2018/90 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.08.2018
03.09.2018
DF2018/91 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
09.08.2018
03.09.2018
DF2018/92 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak telekom
15.08.2018
03.09.2018
DF2018/93 Jedálne kupóny
1815.54 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Up Slovensko, s.r.o.
14.08.2018
03.09.2018
DF2018/94 Chemikálie
324.96 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Agro spol. s ru?.obmedz.
03.09.2018
03.09.2018
DF2018/95 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
01.08.2018
27.09.2018
DF2018/96 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
01.08.2018
27.09.2018
DF2018/97 Elektrická energia
333 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika
01.08.2018
27.09.2018
DF2018/98 Mul?ovanie
387.60 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
AGROŠTÍT Farma, s.r.o.
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/99 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/101 Telefón 410
30.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/100 Telefón 509
35.93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/102 Telefón 411
45.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/103 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/104 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/105 PO a BOZP
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr.Ambroz Ko?ak
11.09.2018
27.09.2018
DF2018/106 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/107 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/108 ?ažba dreva
1747 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/109 ?ažba dreva
1747 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/111 ?ažba dreva
1200 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
24.09.2018
27.09.2018
DF2018/112 ?ažba dreva
1200 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
24.09.2018
27.09.2018
DF2018/113 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
26.09.2018
27.09.2018
DF2018/114 Mobilný telefón
246.60 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
26.09.2018
27.09.2018
DF2018/115 Mobilný telefón
29 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko a.s.
26.09.2018
27.09.2018
DF2018/110 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
760 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
13.09.2018
27.09.2018
DF2018/116 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
30.09.2018
07.11.2018
DF2018/117 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
12.10.2018
07.11.2018
DF2018/118 Zemné práce
255 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA s.r.o.
12.10.2018
07.11.2018
DF2018/119 Servis inf.sst. URBIS
99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
21.10.2018
07.11.2018
DF2018/120 Mobilný telefón
15 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovk Telekom
21.10.2018
07.11.2018
DF2018/121 Zemné práce
255 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JOGA s.r.o.
21.10.2018
07.11.2018
DF2018/122 Pneumatiky
624 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
WELL-M, s.r.o
21.10.2018
07.11.2018
DF2018/123 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
2062 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
26.10.2018
07.11.2018
DF2018/124 Nájom
3319,39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
31.10.2018
07.11.2018
DF2018/125 Nájom
1710.93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
30.10.2018
07.11.2018
DF2018/126 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/127 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/128 Chemikálie
496,80 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
LOS-Ago
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/129 Nájom
1710,93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/130 Konferencia
40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Technická univerzita Zvolen
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/131 Inštalatérske práce
180 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Štefan Janoš
05.11.2018
07.11.2018
DF2018/132 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
05.11.2018
15.11.2018
DF2018/133 Internet
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
31.10.2018
15.11.2018
DF2018/134 Servis inf.sst. URBIS
82.50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
MADE spol. r.o.
31.10.2018
15.11.2018
DF2018/136 Internet
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
07.11.2018
15.11.2018
DF2018/137 Nájom
36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy SR
14.11.2018
15.11.2018
DF2018/138 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
14.11.2018
15.11.2018
DF2018/139 Elektrická energia
333 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Východoslovenská energetika
15.11.2018
15.11.2018
DF2018/140 Služba mobilnej siete
16.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
15.11.2018
15.11.2018
DF2018/141 Služba mobilnej siete
19 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/142 Služba mobilnej siete
33.78 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/143 Služba mobilnej siete
48.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/145 Preprava drevnej hoty
96.15 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamra?ek Juraj
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/146 Služba mobilnej siete
19 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/147 Služba mobilnej siete
33.93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/148 Služba mobilnej siete
48.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
20.11.2018
26.11.2018
DF2018/149 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
3845 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
21.11.2018
30.11.2018
DF2018/150 Služba pevnej siete
30 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
10.12.2018
11.12.2018
DF2018/151 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
10.12.2018
11.12.2018
DF2018/152 PO a BOZP
150 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Ambróz Ko?ak
10.12.2018
11.12.2018
DF2018/153 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
10.12.2018
11.12.2018
DF2018/154 ?ažba dreva
1500 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
10.12.2018
11.12.2018
DF2018/155 Služba mobilnej siete
33.78 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
11.12.2018
11.12.2018
DF2018/156 Služba mobilnej siete
48.79 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
11.12.2018
11.12.2018
DF2018/157 Služba mobilnej siete
19 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Orange Slovensko s.r.o.
11.12.2018
11.12.2018
DF2018/158 Oprava NISAN
618 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
AUTO-PNEUSERVIS
11.12.2018
28.12.2018
DF2018/159 Sadenice
244,80 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Majerský Jozef
11.12.2018
28.12.2018
DF2018/160 Internet
11.68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V- LAN, s.r.o.
13.12.2018
28.12.2018
DF2018/162 Služba mobilnej siete
17.59 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Slovak Telekom
21.12.2018
28.12.2018
DF2018/163 Preprava drevnej hmoty
95.98 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamra?ek Juraj
28.12.2018
28.12.2018
DF2018/164 Preprava drevnej hmoty
95.98 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamra?ek Juraj
28.12.2018
28.12.2018
DF2018/165 Právne zastúpenie
360 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr. Marián Rušin
28.12.2018
28.12.2018
DF2018/135 Preprava drevnej hoty
96.08 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Hamra?ek Juraj
13.12.2018
28.12.2018

počítadlo.abz.cz