Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
zod 1/2015 Zmluva o dielo
15,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
07.01.2015
10.06.2015
zod 2/2015 Zmluva o dielo
14,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
07.01.2015
10.06.2015
zod 3/2015 Zmluva o dielo
18,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
02.02.2015
10.06.2015
zvp 1/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach
16,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Rybovič Ján
08.01.2015
10.06.2015
zvp 2/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach
16,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
01.02.2015
10.06.2015
zvp 3/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach
13,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
08.01.2015
10.06.2015
zvp 4/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach
13,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
08.01.2015
10.06.2015
zvp 5/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach ťažba
13,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
31.03.2015
10.06.2015
zvp 6/2015 Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach prebierky
16,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
BELUŠ, s.r.o.
31.03.2015
10.06.2015
ost 1 Zmluva o prenájme NP
1710,93 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
07.09.2011
10.06.2015
ost 2 Servis i.s. URBIS
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
INIT združenie
01.02.2014
10.06.2015
ost 3 Prenájom NP a plôch
120,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Prešov
01.09.2010
10.06.2015
ost 4 Technik PO
50,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mgr. Amróz Koňak
01.04.2009
10.06.2015
ost 5 mestská Chata prenájom
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
02.01.2010
10.06.2015
zod 4/2015 Zmluva o dielo
800,00 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
02.02.2015
25.06.2015
ost 6 Zmluva o nájme NP
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Semenár Spišské Vlachy, a.s.
17.09.2004
29.07.2015
ost 7 Zmluva o dielo
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing. Pavol Škorvánek
06.01.2006
29.07.2015
ost 8 Mandátna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing. Mních Ján
01.07.2007
29.07.2015
ost 9 Kúpna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
24.03.2004
29.07.2015
ost 10 Kúpna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
31.10.2008
29.07.2015
ost 11 Kúpna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Čebík, spol. s r.o.
21.10.2004
29.07.2015
ost 12 Kúpna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Esenex s.r.o.
17.05.2005
29.07.2015
ost 13 Zmluva o poskytovaní služieb
11,68 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
V-LAN, s.r.o.
01.02.2013
29.07.2015
ost 14 Nájomná zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
01.01.2006
29.07.2015
ost 15 Dodatok k nájomnej zmluve
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
21.10.2010
29.07.2015
ost 16 Zmluva o audite
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing. Angela Vysopalová, PhD.
15.05.2007
29.07.2015
ost 17 Zmluva o dielo
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
30.04.2014
29.07.2015
ost 18 Zlmuva o pôžičke
2000 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tenisovo-hokejový klub
12.06.2012
29.07.2015
ost 19 Zlmuva o pôžičke
9000 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tenisovo-hokejový klub
12.06.2012
29.07.2015
ost 20 Zmluva o zapožičaní
100 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
EFPE Strechy
29.12.2011
29.07.2015
ost 21 Zmluva o zapožičaní
100 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
EFPE Strechy
10.05.2011
29.07.2015
ost 22 Dohoda o zbere odpadu
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
25.02.2014
29.07.2015
ost 23 Mandátna zmluva
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
InterDebit, s.r.o.
23.11.2012
29.07.2015
ost 24 Zmluva o škodách
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
06.06.2012
29.07.2015
ost 25 Zmluva o autokredite
21916 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
VEPOS-AUTOCENTRUM s.r.o.
04.10.2011
29.07.2015
ost 26 Nájomná zmluva
12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
17.10.2011
29.07.2015
ost 27 Dodatok k nájomnej zmluve
6348 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
06.10.2014
29.07.2015
ost 28 Zmluva o udelení licencie
1697,24 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
26.10.2010
29.07.2015
ost 29 Dodatok k zmluve
189,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
15.12.2012
29.07.2015
ost 30 Dodatok k zmluve
196,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
15.05.2013
29.07.2015
ost 31 Dodatok k zmluve
199,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
12.05.2014
29.07.2015
ost 32 Zmluva o dielo
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
SORBUS, s.r.o.
04.02.2015
29.07.2015
ost 33 Zmluva o dielo
17982,77 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
CezLes, s.r.o.
15.08.2011
14.08.2015
ost 34 Zmluva o dielo
23219 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
CezLes, s.r.o.
28.09.2012
14.08.2015
ost 35 Nájomná zmluva
3319,39 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
01.01.2006
11.09.2015
ost 36 Poistná zmluva Octavia
408,12 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
UNIQA poisťovňa a.s.
05.10.2011
22.10.2015
ost 37 Dodatok k zmluve
199,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
01.12.2015
26.01.2016
zod 5/2015 Zmluva o dielo
880 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Václavík Jozef
02.02.2015
26.01.2016

počítadlo.abz.cz