Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
zvp 2/10/1/2017 Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach
15 € / m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
10.01.2018
10.01.2018
zvp 4/10/1/2017 Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach
1802,-- € €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovič
10.01.2018
10.01.2018
zvp 3/1/2018 Zmluva o dodaníslužieb v lesníckých ?innostiach
1605 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
03.01.2018
21.03.2018
zvp 2/1/2018 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
21.03.2018
21.03.2018
2/2018 Zmluva o dielo
1170 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
05.04.2018
05.04.2018
zvp 2/2/2018 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
2202,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
01.02.2018
07.05.2018
zvp 2/2/2018 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
2202,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.02.2018
07.05.2018
3/2018 Zmluva o dielo
3030 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
31.03.2018
22.05.2018
4/2018 Zmluva o dielo
450 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Po?ovnícke združenie
31.03.2018
22.05.2018
zvp 2/3/2018 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 a 15 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.03.2018
22.05.2018
zvp 3/3/2018 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 a 15 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
31.03.2018
22.05.2018
2018/1 dodatok k zmluve o udelení licencie 280
202,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK, a.s.
22.05.2018
24.05.2018
4/2019 Zmluva o dielo
400 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Po?ovnícke združenie
01.08.2018
17.10.2019
11/2019 Zmluva o dielo
1351 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
01.08.2018
17.10.2019
2/9/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
2105 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
01.09.2018
17.10.2019
3/9/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1875 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.09.2018
17.10.2019
4/9/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
690 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
01.09.2018
17.10.2019
ost.2/2018 KúpnA zmluva
5000 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Jozef Hric
16.06.2018
22.06.2020

počítadlo.abz.cz