Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
3/1/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12, 14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
07.01.2019
11.02.2019
1/1/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
17 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
07.01.2019
11.02.2019
1/2019 Zmluva o dielo
1160 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
07.01.2019
11.02.2019
2/1/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
07.01.2019
11.02.2019
3/2/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18, 14 a 21 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
31.01.2019
27.03.2019
2/2/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18,14 a21 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.01.2019
27.03.2019
1/2/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
16 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
31.01.2019
27.03.2019
4/1/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18,14,18 A 21 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.01.2019
27.03.2019
2/2019 Zmluva o dielo
960 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
31.01.2019
27.03.2019
Zmluva o kontrolnej ?innosti
0 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
JUDr.Marián Rušin,PhD.
08.04.2019
08.04.2019
3/2019 Zmluva o dielo
4014 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
28.02.2019
15.04.2019
1/3/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
28.02.2019
15.04.2019
4/2/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
28.02.2019
15.04.2019
2/3/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
28.02.2019
16.04.2019
3/3/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
28.02.2019
16.04.2019
4/2019 Zmluva o dielo
0.14Eur/ks36 hod./40 Eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
01.04.2019
07.05.2019
3/4/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14,18,21,15 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.04.2019
24.05.2019
2/4/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14,18,21,12 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
01.04.2019
24.05.2019
6/2019 Zmluva o dielo
190 m3 2,30/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
PS@MS s.r.o.
01.04.2019
24.05.2019
2/5/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 eur/m3  €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
30.04.2019
26.06.2019
7/2019 Zmluva o dielo
2612.40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
02.05.2019
26.06.2019
4/5/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
30.04.2019
26.06.2019
2019/1 Dodatok k zmluve
207,99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK. a.s.
02.07.2019
02.07.2019
8/2019 Zmluva o dielo
643 Eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
03.06.2019
10.07.2019
2/6/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15,18,21 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
03.06.2019
10.07.2019
3/6/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15,18,21 Eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
03.06.2019
10.07.2019
4/6/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
5 a 7 Eur/ m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
03.06.2019
10.07.2019
9/2019 Zmluva o dielo
1171,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
09.08.2019
12.08.2019
10/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1811,70 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
01.07.2019
28.08.2019
3/7/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.07.2019
06.09.2019
2/7/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
01.07.2019
06.09.2019
4/7/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
01.07.2019
06.09.2019
4/8/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
825,- Eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
26.08.2019
10.09.2019
2/8/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
275,-Eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
26.08.2019
10.09.2019
12/2019 Zmluva o dielo
3524 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
01.10.2019
13.11.2019
3/10/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.10.2019
21.11.2019
2/10/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14 a 5 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
01.10.2019
21.11.2019
4/10/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
01.10.2019
21.11.2019
ost.4/2019 Zmluva o nájme doprav.prostriedku
2500 eur/rok €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
10.07.2019
22.06.2020
ost.5/2019 Zmluva o nájme doprav.prostriedku
3500 eur/rok €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
11.10.2019
22.06.2020
ost.14/2019 Poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom
43,95 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Komunálna pois?ov?a
10.09.2019
23.06.2020
ost.15/2019 Poist.zodpoved.za škodu
596.54 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Generali Pois?ov?a Bratislava
10.09.2019
23.06.2020
ost.16/2019 Leasingová zmluva
54895 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
UniCredit Leasing Slovakia
10.07.2019
23.06.2020
ost.17/2019 Dodatok k leasingovej zmluve 4315300716
 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
UniCredit Leasing Slovakia
10.07.2019
23.06.2020

počítadlo.abz.cz