Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
13/2019 Zmluva o dielo
1828.85 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
13.01.2020
13.01.2020
2/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
7,10,4,5 a7,50eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
13.01.2020
13.01.2020
3/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
7,10a 7,50 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
13.01.2020
13.01.2020
4/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15 a 6 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
13.01.2020
13.01.2020
1/1/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1777 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
07.01.2020
18.02.2020
2/1/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1507 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
07.01.2020
18.02.2020
3/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1050 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
07.01.2020
18.02.2020
1/1/2020 Zmluva o dielo
325 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
07.01.2020
26.02.2020
2/2/2020 Zmluva o dielo
1950 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
31.01.2020
03.03.2020
3/2/2020 Zmluva o dielo
1620 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
24.03.2020
24.03.2020
4/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20a5eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
24.03.2020
24.03.2020
5/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,13,15,a18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
24.03.2020
24.03.2020
6/2/202 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,13,15,a 18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
24.03.2020
24.03.2020
4/3/2020 Zmluva o dielo
3877 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing. Habi?ák Marek
28.02.2020
06.04.2020
5/3/2020 Zmluva o dielo
1875 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
28.02.2020
08.04.2020
6/4/2020 Zmluva o dielo
1326 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
30.03.2020
20.05.2020
7/3/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1.585,-- €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
28.02.2020
20.05.2020
8/3/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1.618 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
28.02.2020
20.05.2020
9/3/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1125,-- €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
28.02.2020
20.05.2020
ost.3/2019 Dodatok k zmluve 2020/1
212.99 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK. a.s.
28.05.2020
22.06.2020
ost.6/2020 Zmluva o nájme doprav.prostriedku
5000 eur/rok €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
27.03.2020
22.06.2020
ost.7/2020 Zmluva o nájme doprav.prostriedku
5000/eur/2020 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Mesto Spišské Vlachy
27.03.2020
22.06.2020
ost.9/2020 Zákonne poistenie Citroen Jumper
134.36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Generali Pois?ov?a Bratislava
26.03.2020
22.06.2020
ost.10/2020 Havarijné poistenie Citroen Jumper
517,02 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Wusternot pois?ov?a
26.03.2020
22.06.2020
ost.11/2020 Zákonné poistenie Dacia Dokker
170.10 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
AXA pois?ov?a Batislava
10.04.2020
22.06.2020
ost.12/2020 Havarijné poistenie Dacia Dokker
252.60 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
AXA pois?ov?a Batislava
10.04.2020
22.06.2020
ost.13/2020 Zákonné poistenie Dacia Duster
98.76 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Generali Pois?ov?a Bratislava
28.05.2020
22.06.2020
ost.18/2020 Zmluva o úvere
22577.40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Autoleasing SK,
27.03.2020
23.06.2020
ost.19/2020 Zmluva o úvere
13960 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Autoleasing SK,
29.05.2020
23.06.2020
7/5/2020 Zmluva o dielo
300,-- 250,-- a 30,--eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
30.04.2020
24.06.2020
11/4/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
9, 5, 6,50,a 7 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.03.2020
24.06.2020
10/4/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
8, 9, 6,50, a 7 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
31.03.2020
24.06.2020
12/4/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
5 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
31.03.2020
24.06.2020
13/5/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15 a 20 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
30.04.2020
24.06.2020
14/5/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
5 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
30.04.2020
24.06.2020
15/5/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
18,-eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Be?uš s.r.o.
24.06.2020
24.06.2020
16/6/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14,12,17,15 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
29.05.2020
22.07.2020
17/6/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14,12,17,15 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
29.05.2020
22.07.2020
18/6/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
29.05.2020
22.07.2020
8/6/2020 Zmluva o dielo
2.411,40 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
29.05.2020
22.07.2020
ost. 20/2020 Poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom
53,-- Eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Komunálna pois?ov?a
13.09.2020
22.07.2020
ost.21/2020 návrh poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom
342.58 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Komunálna pois?ov?a
13.07.2020
22.07.2020
19/7/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15 a 20 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
30.06.2020
26.08.2020
20/7/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
5 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
30.06.2020
26.08.2020
9/6/2020 Zmluva o dielo
2733,-- eur  €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
30.06.2020
26.08.2020
10/7/2020 Zmluva o dielo
1892.10 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
30.06.2020
26.08.2020
11/8/2020 Zmluva o dielo
270 Eru/ha , 300 eur/ha a 30/de? €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
31.07.2020
06.10.2020
21/8/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
31.07.2020
06.10.2020
22/8/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,14,18,13 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.07.2020
06.10.2020
23/8/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
14,12,18,13 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
31.07.2020
06.10.2020
24/9/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12 a 13 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.08.2020
18.11.2020
25/9/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12 a 13 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
31.08.2020
18.11.2020
12/10/2020 Zmluva o dielo
1554,50 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
30.09.2020
18.11.2020
28/12/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20, 7,50, 10,-eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
01.12.2020
15.01.2021
27/11/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
4 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
31.10.2020
15.01.2021
26/11/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
16,-- eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
31.10.2020
15.01.2021
15/11/2020 Zmluva o dielo
2020,-- eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
31.10.2020
15.01.2021
29/12/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20, 7.50, 10 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
30.11.2020
15.01.2021

počítadlo.abz.cz