Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
13/2019 Zmluva o dielo
1828.85 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Miroslav Gurbovi?
13.01.2020
13.01.2020
2/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
7,10,4,5 a7,50eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
13.01.2020
13.01.2020
3/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
7,10a 7,50 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
13.01.2020
13.01.2020
4/12/2019 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
15 a 6 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
13.01.2020
13.01.2020
1/1/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1777 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
07.01.2020
18.02.2020
2/1/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1507 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
07.01.2020
18.02.2020
3/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
1050 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
07.01.2020
18.02.2020
1/1/2020 Zmluva o dielo
325 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
07.01.2020
26.02.2020
2/2/2020 Zmluva o dielo
1950 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habi?ák Marek
31.01.2020
03.03.2020
3/2/2020 Zmluva o dielo
1620 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
24.03.2020
24.03.2020
4/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
20a5eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
24.03.2020
24.03.2020
5/2/2020 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,13,15,a18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živ?ák Jozef
24.03.2020
24.03.2020
6/2/202 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach
12,13,15,a 18 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samo? Ladislav
24.03.2020
24.03.2020

počítadlo.abz.cz