Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021
Číslo
zmluvy
Súbor na stiahnutie
Suma
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
ost.1/2021 Zmluva o dielo
5% bez DPH €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
SORBUS, s.r.o.
19.01.2021
19.02.2021
1/1/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
4 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
13.01.2021
19.02.2021
2/1/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
16 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
13.01.2021
19.02.2021
3/3/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
4 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
28.02.2021
08.04.2021
4/2/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
14 a 12 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
10.01.2021
08.04.2021
5/2/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
14 a 12 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
10.01.2021
08.04.2021
6/3/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
16 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
28.02.2021
08.04.2021
7/3/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
16 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
28.02.2021
29.04.2021
8/3/2021 Ťažba
4 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
28.02.2021
29.04.2021
1/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
40 eur/deň €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Ing.Habiňák Marek
13.05.2021
13.05.2021
2/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
300 eur a 30 eur €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
13.05.2021
13.05.2021
9/4/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
12 a 14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
31.03.2021
26.05.2021
10/4/2021 Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
12 a 14 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
31.03.2021
26.05.2021
2021/1 Dodatok k zmluve
260.36 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Foresta SK. a.s.
27.05.2021
27.05.2021
3/2021 Zmluva o dielo
300 eur/ha €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
ing.Martin Salanci
03.05.2021
08.06.2021
4/2021 Zmluva o dielo
300 eur/ha a 30 eru/hod €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Tomaš Bartko
30.04.2021
21.06.2021
11/5/2021 Ťažba
15,-- eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Beľuš s.r.o.
30.04.2021
28.06.2021
12/5/2021 Ťažba
15,20 a25 eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Živčák Jozef
30.04.2021
28.06.2021
13/5/2021 Ťažba
15,20 a 25eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
30.04.2021
28.06.2021
14/5/2021 Ťažba
15,20 a 25eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
30.04.2021
28.06.2021
15/5/2021 Ťažba
20,-eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Samoľ Ladislav
30.04.2021
28.06.2021
16/5/2021 Ťažba
20,-eur/m3 €
Mestské lesy a majetky spol. s r.o.
Smolej Miroslav
28.06.2021
28.06.2021

počítadlo.abz.cz